ŚAKTI- Warsztaty rozwoju osobistego i duchowego dla kobiet. Warsztaty cykliczne-cotygodniowe. Start 11.11.23 od 14:30 do 16:30.

Jestem nauczycielem Joga Kundalini, Nidra, Nauczycielem Reiki. Międzynarodowym Trenerem oddechu, wyczuwam czakry u moich podpopiecznych oraz Nadii. Potrafię odblokować i nadać kiedrunek zablokowanym czakrom. Psychoterapeutką oraz konsultantem Ajuwerdyjskim. Moją przygodę z jogą rozpoczęłam 15 lat temu. Instensywnie zaczęłam prowadzić zajęcia po przebudzeniu mojej Kundalini. Na warsztatach poczujesz swoje centra energetyczne. W otoczeniu zieleni poznawasz miejsca wciele, które Cię blokują, nastąpi wzmocnienie poczucia własnej wartości.


Naucz się uspokoić umysł i emocje, aby móc pobyć ze sobą tu i teraz i porzucić przeszłość i przyszłość.

Kolejnym krokiem jest przyjrzenie się swoim granicom i oporom. Następnie tak przygotowani, rozpoczynamy kryję, która budzi i oczyszcza energię, wzmacnia układ nerwowy, odpornościowy, hormonalny, poprawia krążenie, witalizuje. Każdą pozycję wykonujemy przez określony czas, aby pobudzić nasze gruczoły, rozprowadzić energię po całym ciele, poczuć wibracje, ujarzmić umysł i usprawnić jego pracę. Nauczysz się wytrwałości w celu rozpoznania źródła oporu w ciele. Kriyę praktykujemy z dużą uważnością na oddech, przekierowując naszą świadomość na oddech. Obserwujemy oddech wykonując ćwiczenia tak aby rozprzestrzenić energię witalną dla ogólnego balansu i równowagi ciała. Ostatnim elementem praktyki jest prowadzona medytacja oraz relaksacja w dźwiękach, która pozwoli poczuć się bezpiecznie, zrównoważy Twój umysł, który będzie spokojny i wyciszony.

Możesz przyjrzeć się uważnie swoim nieświadomym przekonaniom, które blokują Ciebie oraz w jaki sposób je wyeliminować. Praca z czakrami, ćwiczenia Pranajamy na pobudzenie Energii.

Nauczysz się odczuwać, nazywać, badać, wyrażać i akceptować swoje emocje.

Poszerzysz swoją samoświadomość w obszarze myśli, uczuć i zachowań.

Jak powinieneś na co dzień zarządzać swoją energią osobistą – która jest kluczem do osiągnięcia zdrowia i wewnętrznej równowagi?

Jak możesz dojść do tego wymarzonego miejsca/celu na linii życia, który chciałbyś osiągnąć?

Jakie zasoby posiadasz i nie jesteś ich obecnie świadomy?

Jak możesz wzmocnić swoje poczucie wartości?

W jaki sposób radzić sobie w atakach paniki?

W jaki sposób radzić sobie ze stresem?

W jaki sposób znaleźć przestrzenie, gdzie przez własną pracę warsztatową, opartą o ćwiczenia będziesz mógł sam sobie odpowiedzieć na „niewygodne” pytania, z którymi do tej pory nie miałeś chęci lub siły się zmierzyć.

Ćwiczenia oddechowe i praktyczne w celu opanowania stresu i ataków paniki.
Start Grupy planowany jest na 11 listopada 2023 r o godzinie 14:30
(dokładny termin zostanie podany po zebraniu się grupy)
Spotkania będą odbywać się trzy lub cztery razy w miesiącu (w dwie wybrane soboty lub w piątki po południu).
Czas trwania każdego spotkania to ok. 2 godziny. Ogółem zaplanowanych jest 9 spotkań.
Godziny spotkań zostaną w miarę możliwości dopasowane do preferencji większości uczestników.
Koszt jednego spotkania (2 godziny): 130 zł. Koszt całego kursu 1170 zł. Płatne w dwóch ratach do 10.11.23 . Możliwość uczestnictwa w 4 spotkaniach 600 zł.
Cena obejmuje zajęcia oraz wszystkie materiały dostarczane w trakcie warsztatów. Grupa ma charakter zamknięty. Wszystkie zajęcia będą nagrywane i jest możliwość otrzymania nagrania w późniejszym czasie. Warsztaty będą również dostępne w wersji anglojęzycznej.
Spotkania będą odbywać się stacjonarnie w miejscowości Czerwionka-Leszczyny lub Żory. Możliwość uczestnictwa on-line.
Osoba wpłacająca za całość kursu do 10 listopada otrzymuje 5% zniżki za cały kurs. Koszt kursu wyniesie 1110 zł- 9 spotkań.
Personal and spiritual development workshops – will be conducted in Polish and translated into English.
Getting to know your negative beliefs and blockages/strengthening your self-esteem.
What can you expect at the workshops and what can you gain?

You can take a closer look at your unconscious beliefs that block you and how to eliminate them.

You will learn to feel, name, explore, express and accept your emotions.

You will expand your self-awareness in the area of thoughts, feelings and behaviors.

How should you manage your personal energy on a daily basis – which is the key to achieving health and internal balance?

How can you get to that dream place/goal in your life that you would like to achieve?

What resources do you have that you are not currently aware of?

How can you strengthen your self-esteem?

How to deal with panic attacks?

How to deal with stress?

How to find spaces where, through your own workshop work based on exercises, you will be able to answer „uncomfortable” questions that you have not had the will or strength to face so far.

Breathing and practical exercises to control stress and panic attacks.
The Group’s launch is planned for November 11, 2023.
(the exact date will be announced after the group has gathered)
Meetings will be held three or four times a month (on two selected Saturdays or on Friday afternoons).
The duration of each meeting is approximately 2 hours. A total of 8 meetings are planned.
Meeting times will be adjusted, if possible, to the preferences of most participants.
Cost of one group meeting (2 hours): PLN 179
The price includes classes and all materials provided during the workshops. Registration for the group means a declaration of participation in at least 70% of the meetings, the group is closed. All classes will be recorded and it is possible to receive the recording at a later time. The workshops will also be available in English.
The meetings will be held on-site in Czerwionka-Leszczyny or Żory. Online participation possible.
A person who pays for the entire course by November 15 receives a 10% discount on the entire course.

Twój komentarz: