02.12.2023- KURS MASAŻU ENERGETYCZNEGO – Reiki Kundalini II STOPIEŃ, PRZYWRÓCENIE STANU PEŁNEJ RÓWNOWAGI NA WSZYSTKICH PŁASZCZYZNACH ENERGETYCZNYCH CZŁOWIEKA I USUNIĘCIE ŹRÓDEŁ DYSFUNKCJI.

 System ayurwedy czy medycyny chińskiej, opiera się na założeniach, że zdrowie człowieka oznacza harmonię, zarówno w nim samym ( w jego ciele i umyśle) jak i jego otoczeniu.
Jakiekolwiek zaburzenie przepływu energii (traumy, nieprzepracowane emocje, poczucie winy) w każdym z nas powoduje jej zagęszczenie tworząc blokady i w konsekwencji prowadzi do chorób.

Dopóki nie zaczniemy postrzegać naszego ciała, naszego zdrowia, naszego szczęścia i wszystkiego co wydarza się w naszym życiu, przez pryzmat krążącej w nas i otaczającej nas energii, trudno będzie nam zrozumieć istotę chorób, przyczyn ich powstawania i dostępnych możliwości uzdrawiania.

JAK MOŻNA WYJŚĆ Z DEPREJI?

ZASADY medycyny chińskiej , którymi powinniśmy się kierować aby być zdrowym to również  fundament  metody rozwoju duchowego.

1.Pozbywam się gniewu.

Właśnie teraz nie złość się

Czasami zwykłe codzienne sytuacje potrafią wyprowadzić nas z równowagi. Czujemy złość, oburzenie, gniew, urazę do kogoś, bo jesteśmy tylko ludźmi. Człowiek w gniewie często traci zdolność racjonalnej oceny faktów i racjonalnego zachowania. Decyzje podjęte w gniewie, wskutek złości wywołanej jakąś sytuacją z reguły nie są dobre i często żałuje ich poźniej żałujemy. Dlatego powtarz sobie:,, tylko dziś się nie gniewam.

2. Oddalam swe zmartwienia.

Potrafimy się martwić wieloma rzeczami i tymi, na które mamy wpływ, i tymi, na które wpływu nie mamy. Zamartwiamy się, że wczoraj zrobiliśmy coś niewłaściwie, że nakrzyczeliśmy na dziecko lub na przechodnia w pociągu. Również o sytuacje znane tylko z gazet i telewizji na które nie mamy wpływu. A gdyby tak nie rozpraszać swojej energii na zajmowanie się sytuacjami, której już były albo są, ale też nie mamy na nie wpływu? Gdyby tak nie zajmować umysłu na snucie bezproduktywnych rozważań? Gdyby tak całą swoją energię przeznaczyć na poprawę jakości życia? Zaufać, że przyszłość będzie lepsza, a uwaga skierowana na chwilę obecną pozwoli zauważyć i docenić małe życiowe radości. Aby pomóc sobie i pomagać innym, trzeba wyzbyć się swoich – lęków.


3. Doceniam tę chwilę.

Właśnie teraz – Żyjemy tu i teraz – i na tym powinna skupiać się nasza uwaga. Przeszłość bowiem odeszła a przyszłość jeszcze nie nadeszła.Trzeba zauważyć, że można być wdzięcznym za wiele spraw – za to, że żyjemy, za dach nad głową, za pracę – jakakolwiek ona nie byłaby, za obecność innych ludzi w naszym życiu. Trzeba docenić to, co się ma i ufać, że Wszechświat da to, co jest nam potrzebne. Poczucie wdzięczności bowiem jest silną energią przyciągającą do naszego życia kolejne sytuacje, za które możemy być wdzięczni. 


4. W pełni angażuję się w moje życie. Właśnie teraz pracuj.

Słowo pracuj jest tu wielowymiarowe. To zalecenie może oznaczać: pracuj uczciwie, poświęć się swojej pracy, szanuj pracę, a może oznaczać po prostu: rozwijaj się, działaj. 


5. Pielęgnuję współczucie, szanuję ludzi starszych. Właśnie teraz bądź dobry dla innych.

 Należy szanować wszelkie życie, ale swoją uwagę skierować jednak na drugiego człowieka. Chodzi o to, żeby nie zachwycać się tylko pięknymi krajobrazami lub być wrażliwym jedynie na krzywdę zwierząt. Chodzi o to, żeby umieć zachwycić się też drugim człowiekiem.

Koszt drugiego stopnia to 590 PLN.

Twój komentarz: